Hur många vetenskapliga informationsböcker?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
Hur många vetenskapliga informationsböcker trycks varje år på ett ungefär?
Svar: 

En svår fråga att svara på, eftersom vetenskaplig publicering i strikt mening handlar om att publicera forskningsresultat och detta kan ske på olika sätt och i olika typer av publikationer, t.ex.  läroböcker, konferensrapporter eller doktorsavhandlingar.
Utöver detta brukar man tala om populärvetenskapliga böcker, verk som ska förmedla vetenskaplig kunskap till lekmän och som i sin tur kan innefatta allt från avancerade och vetenskapsnära verk till ganska enkla och tillrättalagda.
Mer om den vetenskapliga publikationsprocessen kan du läsa här:

Vetenskapliga texter
https://mah.se/Bibliotek/Sok-och-skrivhjalp/Soka/Vetenskapliga-texter/
Värdera information
http://kib.ki.se/soka-vardera/vardera-information

Statistik över den svenska bokproduktionen uppdelad på facklitteratur, skönlitteratur resp. barn- och ungdomslitteratur samt facklitteraturen uppdelad på olika ämnesområden finner du på sid. 498-499 i Statistisk årsbok:
http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/OV0904_2014A01_BR_25_A01BR1401.pdf

2 mars 2016 - 15:02