Hur många unika ord använder vi?

Besvarad av Maria Andersson
Fråga: 
Hur många unika ord använder vi varje dag?
Svar: 

Det kan säkert skilja en del mellan vem man tänker på, vilken utbildning och bakgrund man har. Likaså vilken situation man befinner sig i, till exempel på jobbet eller på fritiden. De flesta av oss säger ju ganska många ord per dag men det mesta vi säger är säker alldeles vanliga och gemensamma ord och inte alls många ord som är unika. Jag skulle vilja råda dig att ta kontakt med till exempel Göteborgs universitet och Språkrådet och höra om de har någon undersökning gjord kring detta,
http://www.svenska.gu.se/

http://www.sprakradet.se/fakta

 

22 mars 2014 - 10:37

Kategorier