Hur många timmar går vi i skolan?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
hej jag undra hur många timmar lägger människor vanligtvis på att gå i skolan ?
Svar: 

Enligt skollagen (2010:800) ska varje elev vara garanterad minst 6 665 timmars undervisningstid i grundskolan. Däremot anges inte fördelningen av tid mellan ämnen i olika årskurser utan endast en samlad tid per ämne för grundskolans nio år. Läs mer: 
https://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/utvarderingar/lagar-och-regler/att-fanga-undervisningstiden-med-malen-i-fokus-1.194608

8 september 2017 - 9:01

Kategorier