Hur många synagogor fanns på Cypern år 45 e.Kr.?

Besvarad av David Nilsson
Fråga: 
Hur många synagogor fanns på Cypern när Paulus landsteg år 45 e. Kristus? Och var var de lokaliserade?
Svar: 

Hej!

Enligt webbsidan Jewish Heritage Europe fanns det redan under antiken en judisk befolkning på Cypern.
Enligt samma sida har arkeologer funnit inskriptioner som tyder på att det troligtvis fanns tre synagogor vid tiden för Paulus landstigning, det vill säga under 100-talet e.Kr.      
Dessa synagogor skulle då ha funnits på orterna Golgoi, Lapethos och Constantia-Samamine.
  

 

9 november 2019 - 13:17

Kategorier