Hur många stulna katter?

Besvarad av Hans Blomqvist
Fråga: 
Hur många stulna katter har Kattstallet i Vällingby tagit emot av polisen/länsstyrelsen? Hur många av dessa katter har de sett till ha blivit mördade?
Svar: 

Det här är ingen information vi inom biblioteken har tillgång till. Det är nog även här enklast du själv tar kontakt med Kattstallet.

7 februari 2017 - 18:55