Hur många språk finns representerade bland invånare i Malmö?

Besvarad av Marta Fernandez...
Fråga: 
Hur många språk finns representerade bland invånare i Malmö?
Svar: 

Det är inte helt lätt att svara på hur många språk som talas i Malmö då det faktiskt inte förs statistik på detta i Sverige. 

Sveriges radio nämner 2014 att över 100 språk talas av 174 nationaliteter: http://www.svt.se/kultur/sydsvenskan-gor-valnyheter-som-fler-forstar 

Sydsvenska dagbladet listade 2004 alla språk som talas i Malmö vid den tidpunkten: http://www.sydsvenskan.se/2004-12-30/spraken-som-talas-i-malmo

Ett sätt att få en uppfattning om hur många språk det kan röra sig om är att studera statistik över berättigade till modersmålsundervisning. I Karin Vamlings (professor vid Institutionen för språkstudier på Malmö Högskola) text "Malmös språkliga landskap" från 2015 nämns 150 språk. De tre största språken i Malmö 2015 är arabiska, engelska och albanska. För att läsa mer klicka dig vidare här: https://blogg.mah.se/sps/2015/10/16/malmos-sprakliga-landskap/ 

Jag rekommenderar dig om du är intresserad att läsa mer om ämnet i Mikael Parkvalls "Sveriges språk - vem talar vad och var?". Du finner den här: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:225395/FULLTEXT03.pdf

22 mars 2017 - 11:19

Kategorier