Hur många sjöar finns det i Norden?

Besvarad av Martin Lövstrand
Fråga: 
Hur många sjöar finns det i Norden?
Svar: 

Svårt att hitta exakta uppgifter om det. Det beror på vad man kallar en sjö. Hur stor ska en sjö vara för att vara en sjö? Om man räknar att en sjö är större än 10 000 kvadratmeter, alltså en hektar, då finns det 100 000 sjöar i Sverige och 187.888 insjöar i Finland. Om man räknar med att Norge, Danmark och Island har ungefär lika många sjöar som som Sverige (eftersom ytan för de tre länderna är ungefär lika stor som Sverige)  så borde siffran för Norden vara ungefär 400 000 sjöar. 

22 september 2017 - 13:28

Kategorier