Hur många sätt kan man runda trä?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
hur många sätt kan man runda trä?
Svar: 

Din fråga är väldigt kortfattad och jag är osäker på hur jag ska tolka den, men bifogar några länkar till information som jag hoppas kan hjälpa dig:

https://www.byggbeskrivningar.se/allmant/snickarskola/
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:927011/FULLTEXT01.pdf

Tänk också på att det finns många filmer på YouTube, som kan vara bra att kolla, t.ex.:
https://www.youtube.com/watch?v=KiNZKJDNOCQ

6 september 2018 - 11:08