Stockholms slott

Besvarad av Sofia Murray
Fråga: 
Hur många rum står tomma (ingen bor i dem dagligen) i Stockholms slott? Är det möjligt, enligt lagen, att flyktingar kan flytta in där?
Svar: 

Kungafamiljen bor numera på Drottningholms slott, alltså bor ingen på slotten i Stockholm. Slottet ägs av svenska staten och disponeras av hovstaten, https://sv.wikipedia.org/wiki/Kunglig_dispositionsr%C3%A4tt_i_Sverige
Om det ska användas som flyktingboende bör alltså beslutet tas av alla inblandade parter - att upplåta slottet som bostad åt ett flertal personer/familjer kan varar besvärligt eftersom det inte är byggt för eller tänkt som ett flerfamiljsboende.

23 september 2015 - 14:35

Kategorier