Hur många röster krävs för 4% i riksdagsvalet?

Besvarad av Åsa B Nilsson
Fråga: 
Ungefär hur många personer måste rösta på ett parti i riksdagsvalet för att få 4% och därmed komma in i riksdagen?
Svar: 

I årets (2018) val till riksdagen får cirka 7 268 000 svenska medborgare folkbokförda i Sverige rösta. Utöver dessa har svenska medborgare bosatta i utlandet rösträtt; 2014 var det drygt 161 000 personer enligt scb*.

Så jag antar att antalet röstberättigade till riksdagsvalet totalt är 7 429 000. 4% av detta antal är 297 160. Och om vi vidare antar att röstberättigade personer röstar, och att deras röster är giltiga är det så många röster som krävs för att ett parti ska komma in i riksdagen.

I verkligheten kommer det att behövas lite färre, eftersom inte alla röstberättigade röstar och av dem som gör det kommer en del att avge ogiltiga röster.

http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/demokrati/allmanna-val/allmanna-val-valresultat/pong/statistiknyhet/preliminart-rostberattigade-i-2018-ars-val-/

31 augusti 2018 - 6:53