Hur många procent av Sveriges befolkning pratar samiska? Hur kan man argumentera för att lyfta språket så det inte glöms bort?

Besvarad av Markus Hammargren
Fråga: 
Jag skriver en argumenterande text där jag argumenterar FÖR att samiska ska börja användas mer aktivt så att språket inte glöms bort av den svenska befolkningen. Jag undrar hur många % av befolkningen i Sverige som pratar samiska? Och jag undrar också om det finns några konkreta argument kring just detta ämne.
Svar: 

Enligt samer.se saknas tillförlitlig statistik på hur många som talar de samiska språken. Siffrorna nedan är en uppskattning.
• Ca 17 000 talar nordsamiska, varav ca 6000 bor i Sverige och övriga i Norge och Finland.
• Ca 800 personer talar lulesamiska i Sverige och Norge.
• Ca 700 personer talar sydsamiska i Sverige och Norge
Sedan finns det ca 1000 personer i Finland som talar andra typer av samiska.

Det är således en mycket liten del av den svenska befolkningen som talar någon form av samiska.

Vad gäller argumentation så är det ju dina egna argument som ska redovisas. Du kanske kan få idéer från nedanstående webbsidor:

https://www.so-rummet.se/kategorier/samhallskunskap/individers-och-grupp...

https://www.sametinget.se/lagesrapporter_sprak

http://www.samer.se/
 

21 april 2020 - 9:04