Hur många procent av Indiens befolkning är muslimer och hur många hinduer finns det procentuellt i Pakiskan?

Besvarad av Fernando Gonzalez
Fråga: 
Hur många % muslimer finns det i Indien? Hur många % hinduer finns det i Pakistan?
Svar: 

Islam utgör Indiens näst största religion efter Hinduism. Enligt folkräkningen från 2001 är 13,4 procent av Indiens invånare muslimer.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Islam_i_Indien
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/in.html#People

Majoriteten av befolkningen i Pakistan, drygt 97 procent av invånarna, är muslimer. Resterande, drygt 3 procent, är mestadels kristna eller hinduer.
http://www3.kau.se/kurstorg/files/p/C10B9CD40ed2629A82HIIP6EC882/Pakistan.pdf
https://sv.wikipedia.org/wiki/Pakistan
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/pk.html

28 maj 2020 - 7:46

Kategorier