Hur många procent använder cykeln som färdmedel?

Besvarad av Pia Karlsson
Fråga: 
Hur många % använder cykeln som färdmedel istället för bilen?
Svar: 

I Bibblan svarar finns detta svar på en tidigare fråga:
http://bibblansvarar.se/sv/svar/att-valja-cykel-eller-bil

Man har studerat vad som påverkar hur vi väljer mellan att cykla och ta bilen.
https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/sa-planeras-sverige/planeri...

Statistik om cykling hittar du här:
https://trafikverket.ineko.se/Files/sv-SE/26970/Ineko.Product.RelatedFil...

30 januari 2018 - 9:17