Hur många pratar finska i Sverige?

Besvarad av Lisa Thunberg
Fråga: 
hur många pratar finska i sverige
Svar: 

Hej!

Det är svårt att svara på exakt hur många som pratar finska i Sverige eftersom det inte förs statistik över vilka språk invånarna i Sverige talar. Men man vet att det finns drygt 700 000 personer med finsk bakgrund i Sverige, enligt Institutionen för språk och folkminnen. Enligt samma institution gjordes en beräkning 2012 av lingvisten Mikael Parkvall, vilken är presenterad i boken "Sveriges språk i siffror – vilka språk talas och av hur många?”
Han menade att det år 2012 kunde finnas cirka 175 000 modersmålstalare av finska i Sverige.
https://www.isof.se/download/18.6e35e72316a4e8250741112c/1556179700050/F...
http://www.isof.se/om-oss/for-dig-i-skolan/sprak-for-dig-i-skolan/sprake...

Enligt minoritet.se, en webbplats om de nationella minoriteterna och om den nya minoritetsspråkreformen som trädde i kraft 1 januari 2010 finns det ca 200 000 - 250 000 sverigefinnar som kan finska.
https://www.minoritet.se/finska-spraket-i-sverige

23 maj 2020 - 12:10

Kategorier