Hur många personer kom till Sverige 2015 för att stanna?