Hur många personer är listade hos Kronofogden

Besvarad av Hans Blomqvist
Fråga: 
Hur många personer är listade hos kronofogden? Hur många av dessa är djurägare som har fått sina djur stulna av polisen+länsstyrelsen och sedan vill dessa två myndigheter ha betalt för rånet?
Svar: 

Om man tittar i den öppna statistikdatabasen hos Kronofogden kan man se att det 2016 fanns 275 788 personer med skulder under indrivning hos Kronofogden. Däremot kan jag inte se att det går att få fram svar på dina övriga frågor. Jag använde mig av https://www.kronofogden.se. Där hittar du kontaktuppgifter om du vill ställa fler frågor.

19 december 2017 - 16:53