Hur många olika länder finns det?

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Hur många olika länder finns det i världen?
Svar: 

Det låter kanske som en enkel fråga, men det är faktiskt ganska komplicerat. För vad är ett land (eller en stat)? Det finns olika definitioner men den enklaste är att det är ett landområde som har gemensamt styre, det låter väl okomplicerat? Här kommer kruxet. Ett land är inte land bara för att någon säger det, utan det måste också erkännas av det internationella samfundet. Vissa länder accepteras inte av alla länder. En lista som en kan utgå ifrån är FN:s medlemsstater vilka är 193 st. Av dessa är sex länder inte helt erkända av det internationella samfundet (Armenien, Cypern, Israel, Kina, Nordkorea och Sydkorea). Dessutom finns det fyra länder som inte är medlemmar i FN men har fler än 20 länder som ger staten erkännande (Kosovo, Västsahara, Taiwan (Republiken Kina) och Palestina). Ja det hela är helt enkelt komplicerat därför  räknas oftast FN:s 193 medlemsstater samt Vatikanstaten, Taiwan och Kosovo som de självständiga staterna.

Du kan se tabeller över länderna här:
Lista över självständiga stater på Wikipedia
Lista över stater som saknar fullt internationellt erkännande på Wikipedia
Definition av Land på Wikipedia
Definition av Land på NE.se
Globalis kan du hitta information om världens länder
Jag hittade dessutom en rolig reseblogg som diskuterar problematiken med världens länder

16 januari 2019 - 8:44

Kategorier