Hur många musiker är det i en symfoniorkester?

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
hur många musiker är det i en symfoniorkester?
Svar: 

Dagens symfoniorkestrar består av cirka 100 musiker. Ungefär 60 av dem spelar stråkinstrument. En mindre symfoniorkester brukar kallas sinfionetta. En orkester med 15–20 stråkinstrument kallas ofta kammarorkester.

I en symfoniorkester finns det fyra huvudgrupper av instrument, så kallade sektioner, som sitter tillsammans. De är stråkinstrument, träblåsinstrument, bleckblåsinstrument och slagverk. Dessutom kan det finnas andra instrument. Vanligast av dem är harpa och piano.

Nationalencyklopedin, orkester. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/orkester (hämtad 2017-09-05)
Wikipedia, symfoniorkester. https://sv.wikipedia.org/wiki/Symfoniorkester (hämtad 2017-09-05)

4 september 2017 - 16:47