Hur många människoraser finns det?

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Hej! Hur många människoraser finns det?
Svar: 

Det finns en art. Människa (Homo sapiens) är ett däggdjur av släktet Homo. Människan tillhör familjen hominider och som i sin tur tillhör ordningen primater. Alla nu levande människor tillhör underarten Homo sapiens sapiens.
Här är några artiklar i ämnet:
Människan: Artikel på NE.se
Människa: Artikel på Wikipedia
Genetiker flyttar Homo sapiens ursprung långt bakåt i tiden: Artikel på SR
Homo Sapiens: Artikel på Smithsonian National Museum of Natural History
Homo sapiens – modern humans: Artikel på Australian Museum

2 januari 2019 - 13:41