Hur många människor mördades i Sverige 2019?

Besvarad av Lisa Thunberg
Fråga: 
Hur många människor mördades i Sverige 2019? Hur många av mordfallen löstes?
Svar: 

Enligt Myndigheten BRÅ, Brottsförebyggande Rådet, konstaterades 111 fall av dödligt våld i Sverige 2019. 
Hur många av dessa som är lösta finns ännu ingen statistik över. 
Här kan du läsa mer om statistik över mord och dråp både 2019 och tidigare år: 
https://www.bra.se/statistik/statistik-utifran-brottstyper/mord-och-drap...

23 maj 2020 - 8:05