Hur många människor bodde i Sverige år noll?

Besvarad av Anna Sahlen
Fråga: 
Hej! Hur många människor bodde i Sverige år noll?
Svar: 

Hej, 

Enligt statistik på webbplatsen historia.se så var siffran 200 000. Det är också den uppgiften som Wikipedia-artikeln om Sveriges historiska befolkning genom historien refererar till. Siffran är en uppskattning. Under statistiken finns en förteckning över källorna till uppgifterna. 
Historikern Dick Harrison har i en bloggpost på Svenska dagbladets webb skrivit om Sveriges historiska befolkning och hur tillförlitliga uppgifterna om den är. Han skriver till exempel: "Det finns arkeologer som gissar på folkmängdsantalet under forntiden – till exempel uppskattningar om ett antal tusen invånare under stenåldern – men det dröjer till medeltiden innan vi får tillräckligt många källor och lämningar i kulturlandskapet för att våga ställa oss bakom verkligt kvalitativa sifferuppgifter."

10 december 2019 - 6:53

Kategorier