Hur många människor är det inom islam?

Besvarad av Peter Stenberg
Fråga: 
Hur många människor är det inom islam?
Svar: 

Islam är världens näst största religion och det finns ungefär 1,3 miljarder muslimer. I Sverige finns det ungefär 300 000-400 000 muslimer. Det beräknas att ungefär 100 000 av de svenska muslimerna är aktivt praktiserande. 

Läs mer om islam på religionsfröknarna.se

27 november 2018 - 10:33

Kategorier