Hur många liv räddar råttor som gräver upp minor under ett år?

Besvarad av Susann Funck
Fråga: 
Hur många liv räddar råttor som gräver upp minor under ett år?
Svar: 

Jag har inte hittat någon exakt siffra på hur många liv som räddas varje år genom att råttor gräver upp minor. Däremot finns det information om hur många minor som har oskadliggjorts av tränade råttor genom organisationen APOPOs försorg. Antalet upphittade minor uppgår till 20 885 stycken fördelade på flera länder, enligt de siffror som finns att läsa på APOPOs websida idag. Råttorna har dessutom hittat vapen och ammunition som inte ingår i summan 20 885.

Om du vill läsa mer så hittar du APOPOs sida på engelska här; http://www.apopo.org/en/
Här finns en artikel i Illustrerad Vetenskap från 2015, på svenska; http://www.illvet.se/teknologi/krigsteknik/rattor-nosar-sig-fram-till-fa...

26 september 2016 - 10:29