Hur många lagböcker finns det?

Besvarad av Åsa B Nilsson
Fråga: 
Hur många lagböcker finns det
Svar: 

Det vi i dagligt tal i Sverige menar med lagboken är den sammanställning som har titeln Sveriges rikes lag, och som kommer ut sen 1861. Det är en privatutgiven lagbok som innehåller ett urval av lagar och andra författningar i Svensk författningssamling som bedöms vara av allmänt intresse*. Årets (2017) upplaga har nummer 138.

Utöver denna finns det förstås en väldig massa andra böcker som tar upp en eller flera lagar/lagområden som har getts ut i Sverige.
(Idag kan du dessutom hitta de svenska lagarna även i elektronisk form, t ex via Riksdagens sida: http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/?doktyp=sfs&dokstat=g%c3%a4llande+sfs.)

Nationalencyklopedin definierar lagbok som "samling av de lagregler som gäller i ett visst rättssystem"*. Och utöver svenska lagar finns det förstås lagar som gäller EU - och andra länder.
Hur många och böcker det totalt finns om lagar bedömer jag som mycket svårt att uppskatta!

Källor: 
*Wikipedia, Sveriges rikes lag https://sv.wikipedia.org/wiki/Sveriges_rikes_lag (hämtad 2017-07-31
*Nationalencyklopedin, lagbok. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/lagbok (hämtad 2017-07-31)

30 juli 2017 - 19:50