Hur många kyrkor finns det i Sverige?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
Hur många kyrkor finns det i sverige?
Svar: 

Det är svårt att svara på, eftersom det är en definitionsfråga vad ”kyrka” är. Gäller frågan alla trossamfunds kyrkor eller bara Svenska kyrkans? Svenska kyrkan har flera kategorier gudstjänstlokaler, allt från sockenkyrkor på landet till kyrkorum i församlingshem, sjukhus och fängelser. Den siffra som brukar nämnas för Svenska kyrkans samtliga kyrkobyggnader är ca 3700. Läs mer här: 
​https://www.raa.se/om-riksantikvarieambetet/fragor-och-svar/kyrkor/

 

21 mars 2018 - 8:26

Kategorier