Hur många kaniner finns det?

Besvarad av Alexandra Melander
Fråga: 
hur många kaniner finns det
Svar: 

Enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (fao.org) uppskattades det finnas ungefär 709 miljoner kaniner i världen år 1985, men i den uppskattningen räknas inte vildkaniner. Skulle man räkna med vildkaniner skulle det vara omöjligt att uppskatta hur många kaniner det finns i världen. Enligt Statistiska centralbyrån fanns det ungefär 125 700 kaniner som sällskapsdjur i Sverige år 2012. Det finns över 50 olika raser av kaniner (https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/kanin). 

29 november 2017 - 10:12