Hur många judar påverkades under andra världskriget?