Hur många judar har flyttat från Sverige?

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Hej! Hur många judar har flyttat från Sverige de sista tio åren?
Svar: 

Sverige registrerar inga personer utifrån etnicitet. Antalet judar i Sverige kan därför bara uppskattas och likaledes kan vi inte heller säga hur många som flyttat.
Judiska centralrådet

14 januari 2019 - 12:18

Kategorier