Invandring i olika länder

Besvarad av Irene Petersson
Fråga: 
Hur många invandrare tog var och en av Sverige, Danmark, Norge och Finland emot under år 2013? Hur står det till med baltländerna? Tar de emot invandrare eller är de för fattiga? Tack!
Svar: 

På migrationsinfo.se kan man läsa:"Totalt invandrade 115 845 personer till Sverige 2013. Den största gruppen, 18%, var återinvandrade svenskar."

Artiklar med siffror på de europeiska ländernas invandring:
 

http://www.europaportalen.se/2014/06/sverige-gav-flest-flyktingar-asyl

 

http://www.arbeidslivinorden.org/nyheter/nyheter-2012/article.2012-12-03...
 

http://www.migrationsinfo.se/migration/sverige/asylsokande/

12 september 2014 - 14:06