Hur många indianer dödades?

Besvarad av Therese Hammarsten
Fråga: 
Hur många indianer dödades av icke-indianer och vice versa?
Svar: 

Det är svårt att svara exakt på din fråga. Det finns och har funnits flera olika ursprungsfolk i nord- och sydamerika, och Indian är ett samlingsord för samtliga dessa. Det finns heller ingen statistik förd över exakt detta. 

Det man vet är att när européerna kom till Amerika under slutet på 1400-talet så levde där cirka 25-30 miljoner människor som hörde till ursprungsbefolkningen. I Nordamerika levde ungefär 1 miljon, men ingen vet exakt säkert. I slutet av 1800-talet fanns bara ungefär 200 000 av dessa kvar i Nordamerika. En stor del av dem dog av sjukdomar, men också på grund av tvångsförflyttningar, krig och massakrer. 

Du kan läsa mer om kolonisationen av Amerika på SO-rummet.se, där jag också hämtat ovanstående information. 
https://www.so-rummet.se/kategorier/amerikas-ursprungsbefolkning
 

14 februari 2019 - 9:44

Kategorier