Hur många icke-européer tar EU emot?

Besvarad av Peter Borgedahl
Fråga: 
Hur många icke-européer tar Europa emot varje år?
Svar: 

Enligt Eurostat, en organisation med uppgift att sammanställa och redovisa statistik från EU och dess medlemsstater, beviljade EU sammanlagt 333 400 personer asyl år 2018. Enligt Eurostat var det sammanlagt 581 000 som sökte asyl i något av EU-länderna 2018. På Eurostat kan du gå in och kolla på vilka länder de som blev beviljade asyl kom ifrån, men sammantaget är det väldigt få som söker och får beviljat asyl från någon av de europeiska länderna.

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Asylu...
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9747530/3-25042019-BP-EN...  

11 augusti 2019 - 10:37