Hur många i Sverige röker eller använder narkotika?