Hur många författare finns det i Sverige?

Besvarad av Peter Stenberg
Fråga: 
Hur många författare finns det i Sverige?
Svar: 

Det beror på vad en menar med begreppet "författare". Är det bara personer som skriver romaner som kan kalla sig "författare", eller kan det också vara människor som skriver faktaböcker? Måste det de skriver vara utgivet i bokform, eller kan en vara författare även om en bara publicerar sina texter på en blogg eller hemsida?Med det sagt, så är Sveriges Författarförbund det fackförbund som representerar författare som skriver skönlitteratur och facklitteratur för vuxna, barn och ungdom samt översättare inom dessa områden. För att bli medlem där, och på så vis kunna kalla sig författare, krävs det att en: ”offentliggjort två verk av konstnärligt eller vetenskapligt värde.” (se mer på Författarförbundets webbplats: https://forfattarforbundet.se/medlem/)

​Enligt Wikipedia hade Svenska Författarförbundet ca. 3000 medlemmar år 2015 (källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Sveriges_F%C3%B6rfattarf%C3%B6rbund), men troligen finns det många i Sverige som inte är medlemmar där som ändå kallar sig författare.

3 oktober 2018 - 13:54