Hur många flyktingar har Danderyds kommun tagit emot?

Besvarad av Sebastian Tarazona
Fråga: 
Hur många flyktingar har Danderyd tagit emot?
Svar: 

Hej,

Under rubriken Kommuner - mottagna och anvisade redovisas på migrationsverkets hemsida totalsiffran 14 för 2016 för Danderyds kommun i Stockholms län. Det avsedda dokumentet uppdaterades 2016-04-01 05.40. Vad denna statistik inbegriper beskrivs på följande sätt:

"Personer mottagna i en kommun
Kommunerna har rätt till statlig ersättning för personer som beviljats uppehållstillstånd i Sverige på grund av särskilt ömmande omständigheter, som flyktingar, skyddsbehövande eller som anhöriga till dessa grupper.

Statistiken visar hur många som har tagits emot under året fördelat efter kommun, län, medborgarskap och ålder samt även statistik för kommunmottagna ensamkommande barn."

Se http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik/Aktuell-sta...

För 2015 är totalsiffran 63.

Se http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik/Oversikter-...

1 april 2016 - 15:34