Hur många djur dör i djurexperiment?

Besvarad av Daniel Fahlén
Fråga: 
Hur många djur dör i djurexperiment per år i Sverige?
Svar: 

Jordbruksverket är den myndighet som för statistik kring användningen av försöksdjur i Sverige. De redovisar hur många djur som används varje år som försöksdjur men dessvärre inte hur många av dem som dör. Det finns därför, så vitt jag kan se, inte någon tillförlitlig sammanställning över antalet döda djur i djurexperiment i Sverige.

Hur många försökdjur vi har i Sverige beror på hur en räknar. Enligt den europeiska definitionen användes år 2012 (det senaste året som det finns redovisat siffror för) 262 148 djur i Sverige, enligt svensk definition användes 458 424 djur. Räknas provfisk som fiskats upp för att undersöka fiskebestånd i olika vatten med så blir siffran på antalet försöksdjur år 2012 hela 5 273 188 djur. Vad som räknas som ett djurförsök är med andra ord en definitionsfråga där vi i Sverige räknar sådant som andra länder i Europa inte räknar. Vi vet dock som sagt inte hur många av dessa djur som dött direkt, eller indirekt, av försöken.

Vill du läsa mer om statistiken kring djurförsök och försöksdjur finns jordbruksverkets rapport att hämta här: https://www.jordbruksverket.se/download/18.23f3563314184096e0d6999/13824...

11 juli 2016 - 14:33