Hur många djur används i djurförsök i Sverige

Besvarad av Jenny Nyberg
Fråga: 
Hur många djur (fiskar ej inräknade) utnyttjas och dör i försök varje dag i Sverige?
Svar: 

Jordbruksverket samlar in statistik om djurförsök. De skriver att "För 2016 rapporterades det in 350 664 användningar av försöksdjur enligt EU:s definition", det vill säga utan fiskar och bläckfiskar.

I detta finns det olika svårighetsgrader (hur mycket smärta och eller ångest försöksdjuret anses ha utsatts för) och ett litet antal djur är med i mer än ett försök. 

3 januari 2020 - 18:40