Hur många delar i Sabaa Tahirs bokserie?

Besvarad av Maria Eriksson
Fråga: 
Jag har läst boken Nattbäraren av Sabaa Tahir. Detta var bok 3 i serien. Var det sista delen?
Svar: 

Hej!

Nej det var det inte. På Sabaa Tahirs egen hemsida beskrivs boken du precis läst som den tredje boken i en planerad "quartet", alltså en bokserie på fyra böcker. 
I författarens presentationstext på Twitter står det att den fjärde (och sista) delen kommer släppas på engelska 1 december 2020. Den engelska titeln kommer vara A sky beyond the storm. 

Läs mer om tredje boken på Sabaa Tahirs hemsida (på engelska)
Här kan du läsa en intervju på engelska med Sabaa Tahir om den fjärde boken 

11 mars 2020 - 7:40