Hur många bor i Ryssland

Besvarad av Karin Westberg
Fråga: 
Hur många bor i Ryssland
Svar: 

2017 var antalet invånare i Ryssland 146,8 miljoner.
Källa: http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/ryska-federationen (hämtad 2018-09-04)
På SCB, Statistiska Centralbyråns, webbplats  finns en länk till mer detaljerad statistik om Rysslands befolkning. Där finns också annan statistik om Ryssland:
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/en/main/
 

4 september 2018 - 8:36

Kategorier