Hur många böcker finns i ett bibliotek?

Besvarad av Peter Stenberg
Fråga: 
Hur många böcker finns i ett bibliotek
Svar: 

Ordet "bibliotek" kommer från latinets bibliotheca, som i sin tur kommer från grekiskans bibliotheke. Ordet är bildat av biblion, "bok", och theke, "förvaringsrum". Ett bibliotek är enligt den definitionen ett förvaringsrum för böcker, men ordet används också för att beskriva en ordnad samling av böcker och andra medier, som sköts om av särskild personal. 

​Vanligtvis är bibliotek offentligt ägda, t.ex. genom en kommun eller staten, men de kan också vara privatägda. Dagens offentliga bibliotek innehåller ofta mer än bara böcker. Ofta kan en hitta såväl filmer, tidskrifter, och TV-spel i bibliotekens samlingar, tillsammans med böcker. Frågan om hur många böcker som finns i ett bibliotek är dessvärre svår att svara på, då det skiljer sig från bibliotek till bibliotek, och det finns heller ingen nedre gräns för hur många böcker eller medier som måste finnas i ett bibliotek, för att det ska få kalla sig bibliotek. Det går dock att räkna ut hur många fysiska medier som finns per invånare på olika bibliotek. 2016 fanns det 3,61 medier per invånare på de svenska folkbiblioteken. 

Läs mer om olika biblioteksformer, och Sveriges nationalbibliotek Kungliga biblioteket, hos Svensk biblioteksförening och på Wikipedia:

http://www.biblioteksforeningen.se/fakta-om-bibliotek/

https://sv.wikipedia.org/wiki/Bibliotek

https://sv.wikipedia.org/wiki/Kungliga_biblioteket

​Biblioteksstatistik sammanställs med jämna mellanrum av Kungliga biblioteket, och siffror från 2016 finns här: http://biblioteksstatistik.blogg.kb.se/files/2017/05/Rapport_Bibliotek20...

Läs mer om KB:s biblioteksstatistik här: http://biblioteksstatistik.blogg.kb.se/allt-om-biblioteksstatistiken/

 

 

 

 

10 april 2018 - 12:37

Kategorier