Hur många bibliotekarier finns det i Sverige?

Besvarad av Ann Holmats
Fråga: 
Hur många bibliotekarier finns det i Sverige ?
Svar: 

Det finns cirka 5900 bibliotekarier, personer med biblioteks- och informationsvetenskaplig utbildning, i Sverige och ungefär 70% av dem är yrkesverksamma som bibliotekarier. I SCBs rapport "Trender och prognoser 2014" på sida 48 kan du läsa om detta och mer: www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Publiceringskalender/Visa-detaljerad-information/?publobjid=21666

15 december 2016 - 10:03

Kategorier