Hur många barn och ungdomsbibliotekarier finns?

Besvarad av Anna Sahlen
Fråga: 
Hej! Jag undrar om det finns någon statistik över hur många renodlade ungdomsbibliotekarier resp. barn- och ungdomsbibliotekarier på folkbibliotek det finns?
Svar: 

Hej,

Kungliga biblioteket samlar in statistisk som bland annat ger en fingervisning om hur många årsverken som riktar sig mot barn och unga inom biblioteketsverksamheten.

Du hittar statistiken här.

För 2017 var 1 136 årsverken av sammanlagt 4 889 särskilt riktade mot barn och unga på folkbiblioteken. Statistiken säger dock inget om personalen bakom dessa siffror specifikt var bibliotekarier.

2 april 2019 - 10:35