Hur många barn bor i Sverige?

Besvarad av Jenny Nises
Fråga: 
Hur många barn bor i Sverige?
Svar: 

Statistiska centralbyrån SCB ansvarar för officiell statistik i Sverige och där kan du hitta något som kallas befolkningspyramiden: http://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverig... som visar Sveriges invånare i olika åldrar. T.ex. om du vill veta hur många barn i åldrarna 0-15 år som bodde i Sverige 2016 kan du se där att det ungefär är 900 000 stycken.

31 oktober 2017 - 18:17