Hur många araber bor i Sverige?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
hur många araber bor i sverige?
Svar: 

Några uppgifter om detta finns inte, eftersom det enligt Personuppgiftslagen inte är tillåtet att registrera personuppgifter, som exempelvis anger ras eller etniskt ursprung m.m.

12 september 2017 - 8:43