Hur många är män i Europa?

Besvarad av Arvid Alfredsso...
Fråga: 
Hur många är män i Europa?
Svar: 

I Europa fanns det enligt utrikesdepartementets sida Landguiden 844 315 696 människor år 2017. https://www.ui.se/landguiden/statistik/statistik3/?factid=810bdd77-073c-e911-80f4-005056b550de&charttype=line&countries=Europa Lite, lite fler än hälften är män. I världen finns ungefär 101,6 män per 100 kvinnor enligt Forskning och framsteg https://fof.se/tidning/2015/6/artikel/nu-ar-mannen-fler-kvinnorna

18 mars 2019 - 9:09

Kategorier