Hur många är kvinnor i Europa?

Besvarad av Arvid Alfredsso...
Fråga: 
Hur många är kvinnor i Europa?
Svar: 

I Europa fanns det enligt utrikesdepartementets sida Landguiden 844 315 696 människor år 2017.  Lite, lite färre än hälften är kvinnor. I världen finns ungefär 101,6 män per 100 kvinnor enligt Forskning och framsteg

18 mars 2019 - 9:08

Kategorier