Hur många år kan en groda bli och hur kom den till jorden?

Besvarad av Airi Palm
Fråga: 
Hur många år kan en groda bli? Och, hur kom grodan till jorden?
Svar: 

Nationalencyklopedin NE har en lång artikel om groddjur och skriver så här om deras uppkomst:
Under silur och devon (för ca 439–363 miljoner år sedan) koloniserades land av mossor, kärlväxter, olika grupper av leddjur och av ryggradsdjur. De ryggradsdjur som genomförde övergången anses i regel ha varit kvastfeniga fiskar, fastän även lungfiskar har föreslagits. Kanske är de resultatet av mer än en invasion på land. Den omfattande anpassningen medförde att de utvecklades till groddjur. Både de äldsta groddjuren och deras förfäder var rovdjur, och förekomsten av leddjur på land öppnade en outnyttjad nisch som de kunde ta till vara. De äldsta kända groddjuren räknas till ordningen ichthyostegalier. De är kända från senare delen av devon, ca 370 miljoner år före nutid. De hade kvar drag från sina fiskförfäder, t.ex. en stjärtfena med fenstrålar, men extremiteterna hade redan blivit till kraftiga ben med tår, och revbenen bildade en stark bröstkorg som tillät lungorna att spännas ut.
Nationalencyklopedin, groddjur. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/groddjur (hämtad 2019-04-08)

Grodor som lever vilt kan bli 7-10 år gamla enligt sajten Biotopia (Biologiska museet i Uppsala): http://www.biotopia.nu/grodornas-utveckling/

8 april 2019 - 9:05