Hur många är det som jobbar hos er?

Besvarad av Sofia Murray
Fråga: 
Hur många är det som jobbar hos er och svarar på frågor? Hur tar ni reda på svaren på frågorna?
Svar: 

Vi är ungefär 130 bibliotekarier som hjälps åt att svar på frågorna. Svaren hittar vi genom referensarbete, dvs vi letar där vi vet att svaret troligen finns och när vi hittat något som ser bra ut gör vi en bedömning om källan är pålitlig, svaret rimligt och om det passar frågeställaren. Traditionellt bibliotekariearbete, helt enkelt.

6 september 2017 - 12:27

Kategorier