Hur många är det som är kristna i Sverige?

Besvarad av Pia Karlsson
Fråga: 
Hur många är det som är kristna i Sverige?
Svar: 

I Sverige får man inte registrera vilken religion som människor bekänner sig till. Därför kan inte inte veta några exakta siffror.

Mer om kristendomen kan du läsa här:
https://www.so-rummet.se/kategorier/religion/kristendomen

I Sverige tillhör en majoritet den evangelisk-Lutherska trosförsamlingen, 2015 var 63 % av befolkningen medlemmar i Svenska kyrkan.

2015 fanns det ca 150 000 katoliker och ca 150 000 personer tillhörde de två största frikyrkorna (Pingströrelsen och Equmeniakyrkan).

Därutöver finns det personer som är medlemmar i mindre frikyrkor eller som är kristna men inte är medlemmar i någon kyrka.

30 januari 2018 - 9:15

Kategorier