Hur många aborter utförs i USA?

Besvarad av Maria Eriksson
Fråga: 
Hur många bebisar blir aborterade varje år i USA?
Svar: 

Det är svårt att få fram helt tillförlitlig statistik över hur många aborter som utförs årligen i USA eftersom det inte är obligatoriskt för vårdgivare att rapportera in dessa. Det finns dock två större organisationer som regelbundet uppskattar antalet utförda aborter. 

"Centers for Disease Control and Prevention" sammanställer statistik baserat på antal inrapporterade legala aborter. Enligt deras senaste statistik rapporterades det 2015 in 638,169 aborter. 

Organisationen "Guttmacher Institute" sammanställer statistik som baseras på enkätundersökningar riktade till vårdinrättningar som utför aborter. Enligt deras senaste rapporter utfördes det 926,200 aborter under 2014. 

Läs mer om statistiken från "Centers for Disease Control and Prevention"
Läs mer om statistiken från "Guttmacher Institute"
Här kan du läsa mer om USA:s abortstatistik på wikipedia

12 september 2019 - 11:49

Kategorier