Svensk översättning av Mallarmé?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
Hur lyder den svenska översättningen till följande diktrad ur Havsbris av Mallarmé (finns i En bukett fransk lyrik, övers. Anders Österling): La chair est triste, hélas! et j'ai tous les livres.
Svar: 

Diktraden lyder i svensk översättning: Bedrövat är mitt blod; var bok jag läst till pärmen.

17 november 2015 - 12:51